top of page

Dankwoord uit Paraspada

Dear friends of Shisha Seva,

Best wishes from father Lazarus and all of us in Paraspada!


I am very much delighted and indeed very happy to write words of gratitude for your generous response at the time of struggle of our migrant tribal families and of their children.

Corona has light and shadows. It is an opportunity to come in contact with our life situation and find meaning in life. The answers for all life questions may not be available. There is a mighty hand that is protecting and taking care of us in this pandemic situation.

I myself have undergone the corona attack in my pastoral ministry. I was tested positive and self quarantined in the house together with my elderly priest companion and the cook of the house. Later the elderly priest was shifted to a corona care centre, due to minor stroke. I was left alone in the house and my food was taken care by the religious sisters of Saint Anne’s of my parish. This was a moment of grace for me.

After my convalescence I was looking out my people and the children of my school in our villages. I saw hunger, I saw poverty in the migrant families, I saw financial instability, and also the death of a young boy due to unnecessary demand for a android tablet to learn online. This boy, Ashwin, wanted to earn some money to buy an android tablet to write the online preparation for his exams. While working for railways on the track as a daily wager, he died while crossing the track in-between two trains. All hopes of the family are shattered. I was dumb and no words can console this family.

Due to all sponsors' and friends' generosity, while distributing ration kits to the children of the families, imagery flashed into my mind. This is the imagery of the bore well. A small kid is trying to pump water from the bore well by shaking the handle. He is trying with all his might to draw the water from the bore well. But only a drip falls. The child's own strength is not sufficient to draw water from the bore well, and he needs another helping hand. This is the bore well situation of our children in this corona time. By their own strength they are unable to do anything. They need gentle touch, loving hands to draw water of life from the bore well.

Thanks a lot for your gentle touch and helping hands to draw water of life in the corona struggle. Your helping has profited 600 families. This covers 400 school children’s families, old and sick of the village, widows, pregnant women and mothers and children. Your generous helping hand has enabled many of the families to celebrate a good Diwali at home. You have brought light and joy in our children‘s families. May the Good Lord bless you abundantly and protect you always.

Yours faithfully,

father Lazarus D'Souza, s.j. in Paraspada, South Gujarat, India

Goede vrienden van Shisha Seva,

Beste wensen van father Lazarus en ons allen hier in Paraspada.


Ik ben zeer verheugd en zelfs erg gelukkig om deze woorden van dank te schrijven voor uw genereuze reactie in deze moeilijke tijden voor onze migrantenfamilies en hun kinderen.

Corona heeft licht- en schaduwzijden. Het is een kans om tot een confrontatie te komen met onze levenssituatie en om zin in het leven te vinden. De antwoorden op alle levensvragen zijn misschien niet voorhanden, maar er is een machtige hand die ons beschermt en voor ons zorgt in deze pandemische situatie.

Zelf heb ik een corona-aanval ondergaan tijdens de uitoefening van mijn pastoraal ambt. Ik werd positief getest en heb mezelf in quarantaine geplaatst in ons huis, samen met de bejaarde priester die mijn metgezel is en de kok van ons huis. Later werd de bejaarde priester vanwege een lichte beroerte overgeplaatst naar een coronazorgcentrum. Ik bleef alleen in het huis, en voor mijn eten werd gezorgd door de Zusters van Saint Anne van mijn parochie. Dat was een moment van genade voor mij.

Na mijn herstel keek ik ernaar uit mijn mensen en de kinderen van onze school terug te zien in de dorpen. Maar ik zag honger, ik zag armoede bij de migrantenfamilies, ik zag financiële onzekerheid. En ik werd geconfronteerd met de dood van een jongen, veroorzaakt door een onnodig verlangen naar een android tablet om online te studeren. Deze jongen, Ashwin, wilde wat geld verdienen voor de aankoop van een ​​tablet om zijn examens online voor te bereiden. Hij werkte als dagloner bij de spoorwegen en verongelukte toen hij tussen twee treinen het spoor overstak. Alle hoop van de familie is verbrijzeld. Ik was sprakeloos, maar geen woorden kunnen dit gezin troosten.

Toen ik, dankzij de gulheid van alle sponsors en vrienden, voedselpakketten kon uitdelen aan de kinderen van deze gezinnen, flitste er een beeld door mijn hoofd: het beeld van een kind dat probeert water uit een boorput op te pompen. Het zwengelt met al zijn kracht, maar er valt slechts een druppeltje water. De kracht van het kind is niet voldoende om water uit de put te halen, het heeft een helpende hand nodig. Dit is de situatie van onze kinderen in deze coronatijd: op eigen kracht zijn ze niet in staat iets te doen, ze hebben een liefdevol gebaar en helpende handen nodig om het levenswater uit de put te pompen.

Uw liefdevolle gebaar en uw helpende handen kwamen 600 gezinnen ten goede. Onder hen de gezinnen van 400 schoolkinderen, maar ook de ouderen en zieken van het dorp, de weduwen, zwangere vrouwen en jonge moeders en hun kinderen. Uw generositeit heeft veel gezinnen in staat gesteld om thuis toch een mooi Diwali, Feest van het Licht, te vieren. U bracht licht en vreugde in de gezinnen van onze kinderen. Moge de Goede Heer u overvloedig zegenen en altijd beschermen.

Met hartelijke groet,

father Lazarus D'Souza, s.j., Paraspada, Zuid-Gujarat, India


Comentarios


bottom of page