top of page

PETERSCHAP

Shisha Seva is een vzw die via een systeem van persoonlijk peterschap op dit ogenblik hulp biedt aan ongeveer 1.200 jongens en meisjes in India. Door deze hulp krijgen die kinderen, die behoren tot de meest achtergestelde bevolkingsgroepen in India (dalits, adivasis...), degelijk onderwijs, een goede beroepsopleiding en een échte kans op een menswaardiger bestaan. Naast de ongeveer 1.000 peters en meters telt Shisha Seva ook een kern van vrijwilligers, die zonder enige vergoeding al het administratieve en andere werk verrichten. 

WERKING

Degelijk onderwijs

Met een bijdrage van amper 12 euro per maand helpt u ervoor te zorgen dat uw petekind degelijk onderwijs krijgt, wat in India de enige garantie is voor kansen op een beter leven.

Vanzelfsprekend krijgt uw petekind die 12 euro niet zomaar in handen. De bijdragen van alle peters en meters samen komen de hele groep kinderen ten goede. Dat gebeurt in de vorm van leermateriaal, betere voeding, een minimaal comfort… zaken die zonder uw hulp niet mogelijk zijn. Maar u creëert wel een persoonlijke band met uw petekind. U krijgt een foto, wordt geïnformeerd over zijn familiale achtergrond, volgt zijn vorderingen op school. En als u ooit in India komt… kunt u uw petekind een bezoekje brengen!

Financiële aspect

U vult het inschrijvingsformulier op deze site in en verzendt dat. Wij bevestigen uw aanmelding en bezorgen u een codegetal, dat u bij uw betalingen moet vermelden. U stort uw bijdrage van (minimaal) 12 euro per maand per kind maandelijks, per kwartaal of jaarlijks (of misschien nog het best met een doorlopende opdracht) op onze rekening BE76 3101 1455 7995, BIC BBRUBEBB). Als ‘mededeling’ vermeldt u uw codegetal. Vanaf een totaal van minimaal 40 euro per jaar kunt u uw bijdrage als gift aftrekken van uw inkomstenbelasting. Daarvoor bezorgen wij u elk jaar een fiscaal attest. U heeft uiteraard de mogelijkheid om op elk moment te stoppen.

Persoonlijke band

Na uw aanmelding bezorgen wij u het adres van de missiepost waar uw petekind verblijft. Na maximaal ongeveer vier maanden worden u, rechtstreeks vanuit de missiepost, een foto en het ‘levensverhaal’ van uw petekind toegestuurd. Het gebeurt geregeld dat de verantwoordelijken daar al een briefje (in zijn of haar eigen taal) of een tekening van uw petekind bij voegen. Van dan af kunt u, als u dat wilt, rechtstreeks corresponderen met de missiepost, die u ook op de hoogte houdt van de vorderingen van uw petekind. Deze briefwisseling gebeurt in het Engels, maar voor vertaling kan worden gezorgd.

Af en toe nodigen wij u uit op bijeenkomsten waar verantwoordelijken van de missieposten in India of onze eigen medewerkers hier getuigen wat Peterschap India voor hen en vooral voor al die kinderen betekent.

Steun een project
bottom of page