top of page

De vzw Shisha Seva - Peterschap India is in de eerste plaats een onderwijsproject. Wij helpen het mogelijk maken dat kwaliteitsvol onderwijs wordt verstrekt aan kinderen die daar anders geen toegang toe zouden hebben.

Shisha Seva werkt samen met religieuze orden, vooral de paters jezuïeten en de Sisters of Jesus and Mary.  Dat is een bewuste keuze: deze orden hebben al de organisatie, het personeel en de infrastructuur (missieposten met scholen en 'boardings' of internaten). Daardoor kan Shisha Seva zich concentreren op zijn hoofddoel: het helpen verstrekken van degelijk onderwijs aan de meest kansarme kinderen in India. Dat gebeurt door aan de missieposten de middelen te geven om kinderen naar de school te halen en – vooral – ze daar te houden.

Het kernproject

Welke kinderen?

De kinderen voor wie Shisha Seva werkt, behoren tot de laagste kasten of zijn afkomstig uit kasteloze gezinnen (dhalits) of uit adivasi-gemeenschappen (de 'autochtone' bevolking van India, tribal people die buiten het kastesysteem vallen: deze mensen leven letterlijk aan de rand van of buiten de maatschappij, in de meest afgelegen gebieden).

Hoewel het kastesysteem bij wet is afgeschaft en andere wetten deze bevolkingsgroepen positief discrimineren, blijkt er in de praktijk aan de basis weinig of niets te gebeuren. Die basis is... het basisonderwijs: deze kinderen een degelijke scholing geven en ze bewust maken van hun rechten en hun waardigheid.

Kwaliteit

In de missieposten worden de schoolprestaties van de kinderen van dichtbij opgevolgd. Er zijn begeleide studie-uren en buitenschoolse activiteiten. Meisjes en jongens die er het talent en het doorzettingsvermogen voor hebben, krijgen de kans om na de lagere school – die loopt tot Standard XII – verder te studeren.

Eerste contact

Bij gebrek aan kleuterscholen in de dorpen begint het onderwijs soms in geïmproviseerde klasjes, waar de allerkleinsten leren even hun vrijheid op te geven voor een eerste contact met cijfers, woordjes, rijmpjes... De verantwoordelijken, meestal vrijwilligsters, maken hiervan gebruik om ook de ouders bewust te maken van de noodzaak van onderwijs.

Zodra ze vijf jaar zijn, kunnen de kinderen naar de dichtstbijzijnde missieschool, die toch vaak ver van hun dorp ligt. Daarom verblijven ze in de 'boardings' of internaten.

bottom of page