top of page

ONS VERHAAL

Wat aanvankelijk was gepland als een louter toeristische reis door India, leidde al vlug tot het ontdekken van een ongelooflijke werkelijkheid. In een missiepost in Anklav, een klein dorp in de westelijke deelstaat Gujarat, zag ik met eigen ogen wat het dagdagelijkse leven van deze agrarische bevolking inhield. Ik werd er vooral getroffen door het lot van de kleine meisjes en van de ongewenste baby's.

Mother Gloria, een Spaanse dokteres en hoofd van de missiepost, had daar uit het niets een kinderkribbe opgericht om de dringendste noodgevallen op te kunnen vangen. Dat wil letterlijk zeggen: om het leven van de allerkleinsten te redden. 

Getroffen door haar verhaal én door de glimlach van de kleine Harsad, besloot ik dat jongetje als meter te sponsoren. Want het financiële probleem was een van de vele waarmee mother Gloria te kampen had. Ik vermoedde toen niet dat met de glimlach van Harsad Shisha Seva - Peterschap India was ontstaan.

 

Eenmaal weer thuis lieten die beelden mij niet meer los. Ik vertelde over mijn aangrijpende ervaring aan al wie het maar horen wilde.

Verscheidene vrienden reageerden enthousiast op deze vorm van samenwerking en werden zelf peter of meter van een kind in Anklav. Ik kreeg de mogelijkheid om mijn verhaal te doen in verschillende kringen, en ook in kerken tijdens de zondagsmissen. Het sneeuwbaleffect liet niet op zich wachten. Spoedig waren we in staat om, naast Anklav, ook andere missieposten efficiënt te helpen.

 

Geleidelijk groeide hier in België de nood aan hersens en handen om een administratieve structuur uit te bouwen, de fiscale aftrekbaarheid te verkrijgen, een website online te zetten...

Op dit ogenblik helpt Shisha Seva - Peterschap India zowat 1.200 kinderen in een twintigtal missieposten, verspreid over zes Indiase deelstaten. Het doel is steeds hetzelfde: de allerarmsten een kans geven in het leven dankzij opvoeding en onderwijs.

Ook vandaag nog wordt al het werk gedaan door vrijwilligers, die vaak zelf in India zijn geweest en er op hun beurt een stukje van hun hart hebben achtergelaten.

Shisha Seva, een brug tussen twee werelden 

Monique

bottom of page