top of page

Huwelijk in Halol

Feest in Halol (Gujarat) voor het huwelijk van Radha en Partik. Radha werd als kind door de Sisters of Jesus and Mary opgenomen in het tehuis Claudine Nivas. Ze is zo goed als blind: overdag ziet ze zo'n 5 procent, 's nachts helemaal niets. Ze behaalde haar diploma middelbaar (12th standard) in de school voor blinden in Halol. Radha en Partik, die voor een bank werkt, hebben elkaar ontmoet tijdens een schoolfeest.

In de straten van Halol zwerven veel soms erg jonge meisjes rond. Je ziet ze nabij het treinstation, in busdepots, op hoeken van straten... Sommigen zijn wees, anderen werden gedumpt na een scheiding van hun ouders, van nog anderen leven de ouders zelf op straat.

Voor deze meisjes begonnen de zusters in 2002 met het Project Straatkinderen en richtten ze het tehuis Claudine Nivas op. Er verblijven gemiddeld twintig tot dertig meisjes, in leeftijd variërend van 4 tot 18 jaar. De zusters zorgen werkelijk voor alles. Wanneer de meisjes – uit vrije wil! – naar het tehuis komen, zijn de rafelige kleren die ze dragen, vaak samengeraapt uit vuilnisbakken, doorgaans het enige wat ze bezitten. Meestal zijn ze ondervoed en erg vatbaar voor allerlei ziektes. De zusters geven hun medische zorgen, voeding, kleding, onderwijs en – vooral – voor de eerste keer in hun leven een warme en veilige thuis. En ze houden dat vol tot de meisjes aan trouwen toe zijn: het zijn de zusters die hen uithuwelijken, met alle zware kosten die dat in India meebrengt.

Shisha Seva steunt het Project Street Children in Halol met peterschappen en extra giften.

bottom of page